O programe


Startup program Povolanie podnikateľ je unikátny predmet na Slovensku, ktorý praktickým spôsobom pomáha študentom rozvíjať podnikateľské a inovátorské myslenie.

Získané zručnosti a vedomosti môžu využiť pri vlastnom podnikaní, zamestnaní alebo ďalšom štúdiu.

Priebeh semestra

Cieľ programu

Naučiť študentov podnikateľsky myslieť a napomôcť im premeniť ich nápad alebo projekt na biznis zámer.

Pre koho je

Program je určený pre všetkých študentov na I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti a naštartovať podnikateľské myslenie.

Ako prebieha

Zabezpečujeme prednášajúcich z praxe a podnikateľského prostredia. Ku každému študentovi máme osbitný prístup pri poskytovaní konzultácií a prinášame nové metódy výučby.

Kedy začína

Startup program štartujeme dvakrát ročne na začiatku zimného a letného semestra. Trvá 13 týždňov a je zvládnuteľný popri štúdiu či práci.

V číslach


Viac ako

100

Podujatí

Viac ako

1500

Študentov na podujatiach

Viac ako

100

podnikatelov a lektorov z praxe


Priebeh semestra


Podujatia

Podujatia zamerané na motiváciu, inšpiráciu a rozvoj vlastného nápadu.

Networking

Prepájame vás s podnikateľmi, expertmi a rovnako zmyšľajúcimi ľuďmi zo Slovenska a zo zahraničia.

Konzultácie

Poskytujeme odborné poradenstvo s osobitným prístupom k Vám a k Vášmu nápadu.

Hodnotenie predmetu


Informácie o hodnotení predmetu sa dozviete v informačnom liste predmetu a v dokumente o priebehu semestra


Testimonials


Nebojte sa vyskúšať rozbehnúť vlastný projekt, aj keby to bol najhorší nápad sveta. Prinesie vám to veľa skúseností.

Roman, rootscope.co

Kontakty, zodpovednosť, práca v tíme, dodržiavanie termínov a množstvo praktických vedomostí. Všetko toto mi predmet priniesol a sú to pre mňa cenné skúsenosti do biznisu a života.

Adam, ekocisticky.sk

Študentom odporúčam zapojiť sa do predmetu - či už preto, že držia dlhšiu dobu v hlave nápad a chcú ho rozpracovať, alebo preto, že chcú získať cenné skúsenosti a posunúť sa ďalej.

Michal, kompostuj.me

Náš tím

Poskytujeme odborné poradenstvo s osobitným prístupom k Vám a k Vášmu nápadu.

Hľadáme posily do nášho tímu:

Rozšírujeme tím ľudí, ktorí budú pomáhať so zabezpečovaním predmetu. Pridaj sa k nám!

Prečo sa k nám pridať:

- praktické skúsenosti s organizovaním podujatí

- zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností

- kontakty

- vyskúšať seba v rôznych úlohách

Pripoj sa

Podporte nás


V dnešnom svete je dôležité chápať potreby zákazníka. To platí nielen pre podnikateľov, ale aj pre zamestnancov, ktorí pracujú na vytvorení produktu. Spolu s Vami vieme zabezpečiť potrebné progresívne vzdelávanie pre študentov, aby dokázali chápať prácu ako súčasť komplexného procesu, kde na konci je zákazník.

 

Prínos pre Vás


Ako tento predmet je výnimočný na univerzitách, tak dávame Vám preukázať svoju výnimočnosť spomedzi firiem. Dávame Vám možnosť sa zapojíť do stáleho zlepšovania predmetu. Nie je to len o prispievaní od Vás, ale aj získaní nových poznatkov a stretnutí so šíkovnými študentmi.

 

Zoznam partnerov


Hlavný partner

O2

SIEA

Kľúčoví partneri

 

Výskumné centrum v ZA

Výskumné centrum

Univerzitný vedecký park

Univerzitný vedecký park

Žilinská Univerzita

Žilinská Univerzita

 

Typy partnerstiev


Hlavný partner

Prémiový sponzor na úrovni finančnej podpory zabezpečenia naších aktivít.

 

Kľúčoví partneri

Zabezpečujú spoluprácu na univerzitnej pôde.

 

 

Média

Ak chcete získať dodatočné ďalšie informácie o predmete, spolupráci alebo sa stať partnerom, neváhajte nás kontaktovať:

 

Kontaktujte nás

História predmetu


 • Február
  2010

  Vznik predmetu

  Povolanie podnikateľ

  V spolupráci VTP Žilina, Junior Achievement a Žilinská univerzita vznikol prvý svojho druhu predmet na slovenskej univerzite s cieľom umožniť študentom mať vlastnú praktickú skúsenosť s podnikaním. Trvanie predmetu 1 semester.

 • September 2010
  -
  Jún 2013

  Povolanie podnikateľ

  Dvojsemestrálny predmet

  Študenti pracovali v reálnom ekonomickom prostredí, s reálnymi peniazmi, s reálnymi produktmi a s reálnymi zákazníkmi. Dialo sa to prostredníctvom simulácie akciovej spoločnosti. Predmet bol rozčlenený na Povolanie podnikateľ 1 a Povolanie podnikateľ 2.

 • September 2013
  -
  Jún 2014

  Inovácia predmetu

  Nová forma výučby

  Zásadná zmena bola v kreovaní projektovo orientovaných tímov, ktoré pracovali na vlastných nápadoch a projektoch, čím sa upustilo od klasickej študentskej spoločnosti podľa metodiky JASR Slovensko. Boli zavedené nové metódy výučby.

 • September
  2014

  Startup program

  Kráčame s dobou

  Podporujeme inovatíne (startupy) a tradičné nápady. Počas semestra sa realizujú prednášky a workshopy vedené odborníkmi z praxe zamerané na relevantné témy k tvorbe biznis modelu a testovania prototypu produktu.

Kontakt